2015/2016 - Projekt nr 4. Kamerun-Esseng

ZAKUP MLEKA W PROSZKU DLA DZIECI MATEK CHORYCH NA AIDS.

Karmienie 1 dziecka rocznie kosztuje 500 €, a pod opieką sióstr jest ok. 20 dzieci           

Kwota - 10.000 €                                                                                                               

Opiekun projektu:  s. Ewa Małolepsza

W 2013r. na sali porodowej w Essengu, w Kamerunie urodziło się 133 dzieci. Wśród nich jest 21 dzieci, których matki zarażone są wirusem HIV. Dzięki ludziom dobrej woli możemy pomóc tym dzieciom, nie tylko przyjść na świat, ale i w znacznej mierze ograniczyć możliwość zakażenia się wirusem HIV. Konieczne jest do tego nie tylko leczenie matki, ale przede wszystkim karmienie dziecka sztucznym mlekiem. Stosując wszystkie środki zapobiegawcze, możemy mieć nadzieję, że dzieci będą zdrowe. Mamy już kilka takich przypadków, które są one naszą wielką radością i świadczą o tym, jak drogocenne jest życie w oczach Pana.

Realizacja projektu

Dzięki hojności ofiarodawców, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą prośbę otrzymałyśmy kwotę 1.031 Euro. Pozwoliło nam to zakupić mleko dla 38 dzieci, w tym  30 puszek mleka ALMA 1, dla dzieci do 6 miesiąca życia i po 15 puszek mleka ALMA 2, dla dzieci od 6 miesiąca do roku. Ponieważ dzieci od szóstego miesiąca życia zaczynają już jeść inne produkty, dlatego zmniejszyliśmy dla nich ilość mleka. Dzieci te, zostały przebadane i wszystkie są zdrowe. Dla ich matek jest to szczególny dzień, na który czekały cały rok i z radości, że dziecko wyzdrowiało, tańczą i dziękują Bogu za tych, którzy im pomogli w tej trudnej sytuacji.

W imieniu tych szczęśliwych matek i ich dzieci, pragnę podziękować z całego serca wszystkim tym, którzy pomogli nam w  ratowanie niewinnych dzieci.

Z darem modlitwy

s. Ewa Małolepsza