Adopcja serca

Adopcja serca na odległość to program pomocy w kształceniu dzieci afrykańskich pochodzących z biednych, wielodzietnych rodzin, których nie stać na edukację. Podejmując się adopcji serca poprzez opłatę czesnego, dajemy szansę dziecku na wszechstronny rozwój i lepszy świat.

 

"Czynić świat bardziej sprawiedliwym, to znaczy dokładać wszelkich starań,
aby nie było dzieci niedożywionych i bez możliwości kształcenia"      
św. Jan Paweł II

Adopcja przedszkolaka z Rwandy

Adopcja Przedszkolaka z Rwandy obejmuje dzieci z terenów misyjnych w Nyakinama, gdzie pracują siostry od Aniołów. Prowadzą na terenie swojej misji  przedszkole, do którego uczęszcza 90 dzieci z różnych rodzin. Dla dzieci pochodzących z rodzin biednych, wielodzietnych, których nie stać na opłacenie czesnego w przedszkolu, siostry prowadzą adopcję serca. Jest ona prowadzona przez pośrednictwo Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów.

Adopcja serca w Nyakinama

Program "Adopcji Serca" w Nyakinamie prowadzimy od 1998 roku. Aktualnie otaczamy swoją opieką 238 dzieci, w tym:

105 dzieci jest wspieranych przez Rodziców Adopcyjnych z Niemiec, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w ten projekt Pani Barbary Beran, która od prawie 30 lat współpracuje z naszymi misjami. 

Pozostałe 83 dzieci są wspierane przez MAITRI - Lublin.

- W Projekcie Medycznym mamy 50 dzieci, które otrzymują pomoc finansową z MAITRI – Gdańsk.

Adopcja serca w Ntamugenga

large_Ntamugenga-adopcja-04.JPGSiostry prowadzą program "Adopcji Serca" , w którym  opieką  jest objętych ok 240 dzieci w różnym wieku, pochodzących z rodzin biednych, porzuconych, osieroconych. Adopcja jest prowadzona przy pomocy:

- Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata  MAITRI z siedzibą w Gdańsku, Lublinie i Bytomiu. Opieką jest objętych ok 220 dzieci z szkoły podstawowej i średniej.

Subskrybuj RSS - Adopcja serca