NYAKINAMA/Rwanda

Adopcja przedszkolaka z Rwandy

Adopcja Przedszkolaka z Rwandy obejmuje dzieci z terenów misyjnych w Nyakinama, gdzie pracują siostry od Aniołów. Prowadzą na terenie swojej misji  przedszkole, do którego uczęszcza 90 dzieci z różnych rodzin. Dla dzieci pochodzących z rodzin biednych, wielodzietnych, których nie stać na opłacenie czesnego w przedszkolu, siostry prowadzą adopcję serca. Jest ona prowadzona przez pośrednictwo Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów.

Nyakinama

Nyakinama jest dużą wioską oddaloną o 10 km od Ruhengeri. Jest położona w północnej Rwandzie u podnóża wulkanów. Mieszkańcy zajmują się przede wszystkim rolnictwem, jak również drobnym handlem.

Ośrodek Zdrowia w Nyakinama

large_Nyakinama-os-zdrowia-16.JPGOśrodek Zdrowia w Nyakinama powstał w 1970r. a Siostry od Aniołów pracują w nim od 1991 r. Tak, jak w większości innych ośrodków w Rwandzie, nie pracuje w nim żaden lekarz, a jego rolę spełniają pielęgniarze. Ośrodek zdrowia posiada szpitalik na 50 łóżek, porodówkę i centrum dożywiania. Obecnie obejmuje swoja opieka 30.000 osób.

Pracownia krawiecko-hafciarska - Atelier w Nyakinama

large_pracownia-szycia.jpgKobieta w Afryce ma trudny start w życiu. Zwykle rodzina nie dba o wykształcenie dziewczynek. A nawet jeśli się uczą to i tak mają więcej obowiązków domowych, niż chłopcy w ich wieku.

Atelier haftu, kroju i szycia w Nyakinamie daje zatrudnienie 6 kobietom, które ze swoich pensji są w stanie wyżywić najbliższych. Większość z nich ukończyła tylko szkołę podstawową, i przy obecnym wielkim bezrobociu w Rwandzie szanse na ich zatrudnienie gdziekolwiek indziej są znikome. Atelier jest dla nich jedyną szansą zdobycia zawodu, zmieniając ich życie na lepsze i zapewniając drobny dochód na utrzymanie rodziny.

Ośrodek dożywiania w Nyakinama

large_Nyakinama-os-dozywiania-08.JPGOśrodek Dożywiania w Nyakinamie podlega bezpośrednio Ośrodkowi Zdrowia. Kompleks budynków tworzący te ośrodki został wybudowany w 1970 roku, a w 1991r. diecezja powierzyła odpowiedzialność za ośrodki, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów. 

Ośrodek Zdrowia i Dożywiania obejmuje podstawową opieką medyczną 31. 000 mieszkańców, żyjących w 51 wioskach, położonych na wzgórzach.

Adopcja serca w Nyakinama

Program "Adopcji Serca" w Nyakinamie prowadzimy od 1998 roku. Aktualnie otaczamy swoją opieką 238 dzieci, w tym:

105 dzieci jest wspieranych przez Rodziców Adopcyjnych z Niemiec, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w ten projekt Pani Barbary Beran, która od prawie 30 lat współpracuje z naszymi misjami. 

Pozostałe 83 dzieci są wspierane przez MAITRI - Lublin.

- W Projekcie Medycznym mamy 50 dzieci, które otrzymują pomoc finansową z MAITRI – Gdańsk.

Przedszkole w Nyakinama

large_przedszkole-rwanda-27.jpgPoczątki przedszkola w Nyakinama bardzo ściśle związane są z niemiecką artystką BARBARĄ BERAN, przyjaciółką Sióstr od Aniołów i wielką przyjaciółką Misji. To dzięki Jej zaangażowaniu i finansowemu wsparciu powstał murowany budynek – okrągły, kryty strzechą – tradycyjny rwandyjski dom. To on właśnie stworzył pierwszą i przez wiele lat jedyną przestrzeń do założenia ochronki. 

2022/2023 - Projekt nr 2 - Rwanda - Nyakinama

Przedszkole dla naszych maluchów

Wielkim wyzwaniem, które staje teraz przed nami jest budowa nowego przedszkola. Dotychczas korzystamy z salek parafialnych, które udostępnił nam ks. proboszcz. Niestety, okazuje się, że pomieszczenia te są potrzebne parafii i będziemy musiały je opuścić w najbliższym czasie. Koszt budowy jednej klasy to 9.000 € , a potrzebne są cztery klasy, co daje w sumie 6.000 €

Subskrybuj RSS - NYAKINAMA/Rwanda