Przedszkole w Nyakinama

Początki przedszkola w Nyakinama bardzo ściśle związane są z niemiecką artystką BARBARĄ BERAN, przyjaciółką Sióstr od Aniołów i wielką przyjaciółką Misji. To dzięki Jej zaangażowaniu i finansowemu wsparciu powstał murowany budynek – okrągły, kryty strzechą – tradycyjny rwandyjski dom. To on właśnie stworzył pierwszą i przez wiele lat jedyną przestrzeń do założenia ochronki. 

Pomysł założenia przedszkola zrodził się tuż po wojnie jako odpowiedź na aktualne potrzeby, nade wszystko opieka na dużą ilością sierot.

Początkowo zasadniczym celem ochronki była opieka nad dziećmi, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, odpowiadania na indywidualne potrzeby dzieci na miarę możliwości materialnych: zaopatrywanie w ubrania, buty, dzielenie skromnego posiłku przynoszonego przez dzieci.  Dopiero z czasem ochronka powoli zaczęła przekształcać się w coś w rodzaju przedszkola. Mimo, że możliwości przestrzenne nie uległy zmianie dzieci dzielone były na dwie grupy wiekowe oraz realizowany był prosty program edukacyjny. Kolejne lata przynosiły nowe zmiany: lepsze wyposażenie, proste pomoce edukacyjne, dokształcanie kadry pedagogicznej… Z każdym rokiem przybywało też coraz więcej dzieci – już nie tylko sierot czy dzieci z bardzo ubogich rodzin, ale też dzieci rodziców lepiej sytuowanych materialnie, zachęconych coraz wyższym poziomem edukacyjnym przedszkola.

W momencie, w którym przedszkole stanęło przed problemem konieczności odmowy zapisania większej ilości dzieci do przedszkola ze względu na ograniczenia przestrzenne, z pomocą przyszedł ówczesny proboszcz parafii, na której terenie jest Misja. Propozycja nieodpłatnego użytkowania dwóch sal parafialnych będących w pobliżu dotychczasowego budynku. 

Aktualnie przedszkole ukonstytuowane jest z trzech grup wiekowych. Każda z nich ma swoją salę, swoją wychowawczynię i wspólny plac zabaw. Dzięki wielu darczyńcom i ich otwartym sercom, w bardzo krótkim czasie można było przystosować parafialne sale do potrzeb przedszkola, wyposażyć je w najkonieczniejsze meble oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Jedna z nauczycielek jest w trakcie studiów pedagogicznych, pozostałe dwie korzystają ze staży pedagogicznych pomagających podnosić ich umiejętności i kwalifikacje.

Program poszczególnych grup dostosowany jest do możliwości percepcyjnych dzieci, jednak w każdej z nich jest miejsce na początki nauki języka francuskiego i angielskiego, naukę liczenia, zajęcia przygotowujące do nauki pisania. Dzieci mają też zajęcia artystyczne, gimnastyczne oraz kulturę codziennego życia. W programie ujęta jest także katecheza. Przedszkole jest katolickie ale otwarte dla wszystkich.

Odpłatność za przedszkole tzw. minerval wystarcza jedynie na pokrycie pensji nauczycielek oraz kobiety, która pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych, przygotowuje codzienny posiłek dla dzieci oraz dba o ład i porządek wokół przedszkola. Wśród naszych podopiecznych są jednak i takie dzieci, który rodziców stać jedynie na pokrycie połowy minervalu a są i tacy, których nie stać nawet na tyle.

Tylko dzięki Bożej Opatrzności, która pobudza wrażliwe serca Darczyńców przedszkole może funkcjonować i wciąż się rozwijać. To właśnie dzięki Nim, dzieci powierzone naszej trosce otrzymują na początku roku szkolnego 2 kpl. mundurków przedszkolnych, wszelkie pomoce dydaktyczne i higieniczne. Codziennie piją ciepłe, pożywne buyi a nade wszystko mają szansę by chociaż ten czas w przedszkolu był dla nich czasem, który my nazywamy beztroskim, szczęśliwym dzieciństwem.

Galeria: