2016/2017 - Projekt nr 4 Kamerun-Esseng

WODA DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W ESSENG

Drodzy Darczyńcy, pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność za pomoc, którą nam okazaliście, odpowiadając pozytywnie na naszą prośbę o „wodę dla przedszkola i szkoły w Esseng”. Otrzymaliśmy od Was, za pośrednictwem naszego Sekretariatu Misyjnego sumę 17.775 zł. tj. 4.163 €. Realizację projektu rozpoczęliśmy od budowy pomieszczeń, aby w nich zainstalować krany: jedno pomieszczenie dla  szkoły podstawowej, drugie dla przedszkola. Następnie trzeba było wykonać konstrukcję na zbiornik wodny, wykopać studnię i włożyć cementowe kręgi dla zabezpieczenia brzegów oraz  pompę wodną, która działa na kolektory słoneczne. W imieniu wszystkich, którzy korzystają z nowej instalacji wody dziękuję, że nasze marzenie stało się rzeczywistością. Dzieci teraz mówią: „woda leci nam ze ściany…”

Bóg zapłać za pomoc i wsparcie.

S. Anna Małkowska

Galeria: