2016/2017 - Projekt nr 2 Rwanda-Nyakinama

DOM SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA

Drodzy nasi Przyjaciele, w imieniu swoim, ale przede wszystkim naszych małych podopiecznych, pragnę z całego serca Wam wszystkim podziękować za otwartość, wrażliwość oraz zaangażowanie w projekt „Dom szczęśliwszego dzieciństwa”. Celem projektu był zakup parceli i wybudowanie domu dla czwórki dzieci porzuconych przez swoich rodziców. Dzięki Waszej hojności zebranych zostało 26.879,70zł. tj. 6.295 €. Zakupiłyśmy działkę pod budowę domu, której koszt wyniósł 2.386 €. Pozostała kwota 3.909€ przeznaczona zostaje na zakup materiałów budowlanych i prace związane z budową. W najbliższym czasie, gdy zakończy się pora deszczowa rozpoczniemy budowę domu z koniecznym zapleczem, tzn. kuchnią i sanitariatami.       

Aktualnie, cała czwórka rodzeństwa mieszka w ośrodku dożywiania, ich codzienność jest bogata w wiele przeżyć, doświadczeń. Nie tylko rosną, ale się też rozwijają zarówno intelektualnie jak i duchowo. Minione Święta Wielkanocne – szczególnie dla starszej trójki – były wielkim przeżyciem. W wigilię Wielkiej Nocy, Angelique, Josiane i Jean Pierre przyjęli Sakrament Chrztu Świętego oraz przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej.

Świętowanie upłynęło w bardzo pięknej, radosnej, rodzinnej atmosferze. Mimo świadomości porzucenia przez rodziców i obecnego bólu spowodowanego tym faktem, dzieci cieszyły się obecnością sióstr misjonarek, przyjaciół i ludzi, którzy im towarzyszą na co dzień, którzy dziś dbają o ich wychowanie, którzy są MAMĄ i TATĄ, którzy tym samym tworzą ich nową, wielką rodzinę. Przy tej okazji, dzieci wyraziły ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przejęli się ich losem i swoją miłością oraz ofiarnością, pragną im poprawić warunki życia.

Niech Bóg Wam wynagrodzi Waszą wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

S. Mirosława Leszkowska

Galeria: