Caritas Polska - 5.10.2019

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki zaprosił na spotkanie siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, które służą m.in. na misjach w Afryce. Jak mówił: "Dzieła Sióstr są świadectwem, realizacją woli Jezusa Chrystusa."

Siostra Katarzyna Mazurek pełni funkcję sekretarki misyjnej w Zgromadzeniu i jej praca polega na tworzeniu zaplecza materialno-duchowego dla sióstr misjonarek w Rwandzie, Kongo i Kamerunie. Razem z Siostrą Agnieszką Czajkowską, kierowniczką programu Adopcja Serca, ustalały szczegóły wsparcia, jakie Caritas Polska może siostrom udzielić, dotyczących szczególnie opieki nad chorymi dziećmi w Rwandzie.

W centrum Okopowa będą prezentowane do 16 października 2019 roku artefakty, które Siostry przekazały Caritas Polska. Wśród nich znajdują się m.in. Inkweto (sandał wykonany z opony samochodu) czy rysunki dzieci z Nyakinamy. Wszystkie przedmioty są związane z programem Adopcja Serca, dzięki któremu od kilkudziesięciu lat dzieci i młodzież z Afryki ma zapewniony byt, szkołę i pomyślną przyszłość.

Informacja ze strony Caritas Polska - https://caritas.pl/blog/2019/10/05/polskie-anioly-w-afryce/