Adopcja serca w Esseng

Adopcja serca na odległość prowadzona w Kamerunie, w naszej misji Esseng, obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej, które prowadzą nasze siostry.

Podejmując się adopcji serca konkretnego dziecka znanego z imienia i nazwiska, zobowiązujemy się do opłacenia jemu nauki czyli tzw. czesnego.

Opłata czesnego na cały rok szkolny wynosi - 300 zł.

Kwota ta pokrywa:

  • czesne 
  • zakup mundurków i pomocy szkolnych
  • posiłek  

Aby podjąć się adopcji należy:

  1. Wypełnić deklarację i przesłać na adres Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów  drogą elektroniczną lub zwykłą pocztą.  Deklaracja jest  dobrowolna i nie zobowiązująca na finansowanie dziecka aż do ukończenia nauki na poziomie podstawowym.  Jeśli ktoś nie jest w stanie kolejnych lat finansować, to wystarczy telefonicznie poinformować o rezygnacji z adopcji.
  2. Dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto 70 8002 0004 0209 2858 2002 0001 w tytule zaznaczając "Adopcja Kamerun".

- Jeśli ktoś dokonana wpłaty wyższej niż 300 zł, to przeznaczamy nadwyżkę na ogólne potrzeby dzieci i placówki.

- Wpłaty można dokonać jednorazowo na cały rok szkolny lub w ratach (należy zaznaczyć w deklaracji).
Na następny rok adopcji wpłaty najlepiej dokonać przed rozpoczęciem roku szkolnego czyli od czerwca do września.

Rodzice adopcyjni po dokonaniu tych czynności otrzymują:

  • zdjęcie dziecka i krótką informację o nim
  • na koniec roku szkolnego kopię jego świadectwa oraz podziękowanie od podopiecznego
  • na początku  każdego roku szkolnego tj. ok listopada informację czy dziecko dalej uczęszcza do przedszkola.

DO POBRANIA:

formularz-rodzica.jpg          

 

Wszelkie pytania odnośnie adopcji można kierować na adres:

 SEKRETARIAT MISYJNY ZGROMADZENIA SIÓSTR OD ANIOŁÓW
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 504 487 008   |   e-mail: misje@siostryodaniolow.pl

Galeria: