Adopcja serca w Esseng

Adopcja Serca na odległość, to program pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży z biednych czy też osieroconych rodzin, ale to przede wszystkim otwarcie swego serca dla tych, którzy czekają na miłosierną miłość. Wyraża się ona w konkretnej materialnej pomocy dającej szansę na edukację poprzez:

  • Opłatę czesnego w szkole, które dla Kamerunu wynosi - 200 zł (w tym 3% koszty administracyjne)
  • Zakup mundurków szkolnych, oraz pomoce szkolne.

Jeśli ktoś wpłaci więcej, to pieniądze te są przeznaczane dla wszystkich dzieci, nie tylko adoptowanych oraz na ogólne potrzeby szkoły.
Rodzice czy opiekunowie dziecka partycypują minimalnie w kosztach kształcenia swoich dzieci.

Warunki adopcji:

  • zgłoszenie pragnienia podjęcia adopcji do Sekretariatu Misyjnego
  • wypełnienie deklaracji
  • wpłata zadeklarowanej sumy na nr konta: 70 8002 0004 0209 2858 2002 0001 (z dopiskiem „Adopcja”), najlepiej do końca roku kalendarzowego.

Rodzice adopcyjni otrzymują:

  • zdjęcie dziecka
  • krótką informację o dziecku
  • kopię świadectwa szkolnego
  • okazjonalnie, list od adoptowanego dziecka

Pytania dotyczące adopcji proszę kierować na adres:

Sekretariat Misyjny
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 497 87 60   |   kom.: 504 487 008   |   e-mail: misje@siostryodaniolow.pl

 

FORMULARZE DO POBRANIA

formularz-rodzica.jpg          

Galeria: