Adopcja serca

Adopcja serca w Esseng

Adopcja Serca na odległość, to program pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży z biednych czy też osieroconych rodzin, ale to przede wszystkim otwarcie swego serca dla tych, którzy czekają na miłosierną miłość. Wyraża się ona w konkretnej materialnej pomocy dającej szansę na edukację.

Adopcja serca w Nyakinama

Program "Adopcji Serca" w Nyakinamie prowadzimy od 1998 roku. Aktualnie otaczamy swoją opieką 238 dzieci, w tym:

105 dzieci jest wspieranych przez Rodziców Adopcyjnych z Niemiec, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w ten projekt Pani Barbary Beran, która od prawie 30 lat współpracuje z naszymi misjami. 

Pozostałe 83 dzieci są wspierane przez MAITRI - Lublin.

- W Projekcie Medycznym mamy 50 dzieci, które otrzymują pomoc finansową z MAITRI – Gdańsk.

Adopcja serca w Ntamugenga

large_Ntamugenga-adopcja-04.JPGSiostry prowadzą program "Adopcji Serca" , w którym  opieką  jest objętych ok 240 dzieci w różnym wieku, pochodzących z rodzin biednych, porzuconych, osieroconych. Adopcja jest prowadzona przy pomocy:

- Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata  MAITRI z siedzibą w Gdańsku, Lublinie i Bytomiu. Opieką jest objętych ok 220 dzieci z szkoły podstawowej i średniej.

- Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów w Konstancinie. Opieką jest objetych 19 osób ze szkoły średniej.

Subskrybuj RSS - Adopcja serca