Adopcja przedszkolaka z Rwandy

Adopcja Przedszkolaka z Rwandy obejmuje dzieci z terenów misyjnych w Nyakinama, gdzie pracują siostry od Aniołów. Prowadzą na terenie swojej misji  przedszkole, do którego uczęszcza 90 dzieci z różnych rodzin. Dla dzieci pochodzących z rodzin biednych, wielodzietnych, których nie stać na opłacenie czesnego w przedszkolu, siostry prowadzą adopcję serca. Jest ona prowadzona przez pośrednictwo Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów.

 Adopcja Przedszkolaka z Rwandy to objęcie pomocą duchową a przede wszystkim materialną konkretnego dziecka w wieku przedszkolnym, znanego z imienia i nazwiska.

Ta pomoc wyraża się w opłaceniu czesnego w kwocie - 300 zł na cały rok szkolny.

Kwota ta pokrywa :

  • czesne przedszkola (¾ całej kwoty pokrywają rodzice adopcyjni)
  • zakup mundurków i pomocy szkolnych
  • wyżywienie w przedszkolu 

Aby podjąć się adopcji należy:

  • - wypełnić deklarację i przesłać na adres Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów  drogą elektroniczną lub zwykłą pocztą.  Deklaracja jest  dobrowolna i nie zobowiązująca na finansowanie dziecka do ukończenia nauki w przedszkolu.  Jeśli ktoś nie jest w stanie kolejnych lat finansować, to wystarczy telefonicznie poinformować o rezygnacji z adopcji.
  • - Dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto 70 8002 0004 0209 2858 2002 0001 w tytule zaznaczając ,, Adopcja Przedszkolaka z Rwandy”
  • - Jeśli ktoś dokonana wpłaty wyższej niż 300 zł, to przeznaczamy nadwyżkę na ogólne potrzeby placówki, dzieci
  • - wpłaty można dokonać jednorazowo na cały rok szkolny lub w ratach (należy zaznaczyć w deklaracji). Na następny rok adopcji wpłaty najlepiej dokonać przed rozpoczęciem roku szkolnego czyli  pod koniec roku kalendarzowego.

Rodzice adopcyjni otrzymują:

  • - zdjęcie dziecka i krótką informację o nim
  • - na koniec roku szkolnego kopię jego świadectwa
  • - na rozpoczęcie każdego roku szkolnego ( styczeń) informację czy dziecko dalej uczęszcza do przedszkola.

DO POBRANIA:

formularz-rodzica.jpg          

 

Wszelkie pytania odnośnie adopcji można kierować na adres:

 SEKRETARIAT MISYJNY ZGROMADZENIA SIÓSTR OD ANIOŁÓW
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 504 487 008   |   e-mail: misje@siostryodaniolow.pl