Pomoc materialna

 I TY MOŻESZ POMÓC MISJONARZOM ...

 

Bardzo istotną pomoc dla  misjonarzy stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać tym, wśród których pracuje, najczęściej głodnym i najbiedniejszym z biednych. Aby skutecznie pomagać innym, misjonarze muszą mieć też zapewnione warunki do pracy misyjnej.

 

"Otwórzmy nasze serca na potrzeby naszych braci i sióstr z dalekich krajów. Niech dzięki naszym wrażliwym sercom i pomocy, doświadczą oni Bożej miłości, która ma moc zmienić ludzkie serce i czyni wszystkich zdolnymi, do okazywania miłosierdzia" papież Franciszek

 

 

 

Możesz wesprzeć nasze misje finansowo poprzez:

  • Złożoną dobrowolną ofiarę na misje
  • Zamówienie  intencji Mszy św. i złożenie ofiary
  • Podjęcie się Patronatu Misyjnego wspierając też duchowo i materialnie konkretną misjonarkę
  • Podjęcie się „Adopcji Serca”, wspierając naukę konkretnego dziecka z Kamerunu i z przedszkola w Rwandzie
  • Wspieranie konkretnego projektu misyjnego na dany rok
  • Odpisać 1 % podatku 
  • Wspieranie konkretnego dzieła misyjnego

 

Wszystkich, którzy włączą się w dzieło misyjne naszego Zgromadzenia, ogarniamy codzienną modlitwą. Za naszych dobroczyńców i współpracowników, w każdą 3 sobotę miesiąca, w naszej kaplicy, w Konstancinie-Jeziornej, odprawiana jest Msza św. zbiorowa.

 

W naszych placówkach misyjnych, w każdy piątek, siostry modlą się przez wstawiennictwo Matki Bożej z Kibeho i raz w miesiącu sprawowana jest Eucharystia za wszystkich darczyńców naszych misji.

 

Niech więc nikt z nas nie pozostaje obojętny i na miarę swego serca daje świadectwo,
że Bóg jest Miłością.