Adopcja serca w Nyakinama

Program „Adopcji Serca” w Nyakinamie prowadzimy od 1998 roku. Aktualnie otaczamy swoją opieką 238 dzieci, w tym 105 dzieci jest wspieranych przez Rodziców Adopcyjnych z Niemiec, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w ten projekt Pani Barbary Beran, która od prawie 30 lat współpracuje z naszymi misjami.

Pozostałe 83 dzieci są wspierane przez MAITRI - Lublin. W Projekcie Medycznym mamy 50 dzieci, które otrzymują pomoc finansową z MAITRI – Gdańsk.

Osierocone dzieci, które zostały powierzone naszej trosce, mieszkają w rodzinach zastępczych. Bardzo często rodzinę taką stanowią: dziadkowie, ciocia, wujek, starsze rodzeństwo. Bywa też i tak, że dzieci przygarnięte są przez całkowicie nieznaną im rodzinę. Program "Adopcji Serca" bierze też pod swoją opiekę dzieci z biednych, wielodzietnych rodzin.

Celem "Adopcji Serca" jest przede wszystkim; opłata czesnego w szkole, zaopatrzenie dzieci i młodzieży w przybory szkolne, mundurek szkolny oraz opłata podstawowego ubezpieczenia i leczenia.

Większość dzieci, którymi się zajmujemy, żyje w skrajnie skromnych warunkach, bez środków do życia i dlatego też niezbędna jest pomoc materialna. W zakres takiej pomocy dla całej rodziny wchodzi comiesięczne wyposażenie w podstawowe produkty jak: 10 kg fasoli lub 10 kg mąki kukurydzianej, środki czystości w postaci mydła i wazeliny oraz ubrania przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W przypadku rodzin wielodzietnych i bardzo biednych racja żywnościowa jest zwiększona. W zależności od potrzeb wyposażamy ich również w koc, garnki, talerze itp.

Biorąc pod uwagę to, że środki finansowe pochodzące z "Adopcji Serca" są niewystarczające, nasza pomoc materialna jest też ograniczona.

Ekipa świeckich współpracowników, którzy pomagają nam w tym projekcie, robi wszystko, aby poprzez bliskie towarzyszenie każdemu powierzonemu nam dziecku, program pomocy wywarł pozytywny wpływ na całe ich życie jak również rodzin, w których przebywają. Dla większości dzieci, które są objęte pomocą "Adopcji Serca" jest to jedyna szansa na ukończenie szkoły podstawowej czy średniej, a tym samym zapobiegnięcie ich demoralizacji.

Poza pomocą materialną, jakiej udzielamy naszym podopiecznym, prowadzimy dla nich rożnego rodzaju zajęcia wychowawczo – rekreacyjne. Organizujemy raz na trymestr wspólne spotkania, prelekcje, animacje. W czasie wakacji, dzieci mają możliwość uczestniczenia w koloniach wakacyjnych przeprowadzanych przez ekipę wychowawców. Młodzież adopcyjna ze szkół średnich, w aspekcie wychowawczym, jak również w duchu wdzięczności za otrzymywaną pomoc zaangażowana jest w prace społeczne takie jak: sprzątanie i zagospodarowanie terenu w ośrodku zdrowia, w szkole podstawowej, przy kościele oraz naszej misji.

Każde powierzone nam dziecko, odwiedzamy regularnie w domu i w szkole. Pomaga to nam, zapoznać się bliżej z jego trudnościami w rodzinie zastępczej, problemami i postępami w nauce. Współpracujemy również z rodzinami naszych podopiecznych. Dążymy do tego, aby wywierali oni pozytywny wpływ na powierzone im dzieci. Organizujemy dla nich wspólne i indywidualne spotkania i pogadanki. Chcemy im również pomóc w rozwiązywaniu przyczyn ich ubóstwa i promować integralny rozwój. W tym celu, zmobilizowaliśmy ich do utworzenia Stowarzyszenia, które ma na celu prowadzenia wspólnej "Kasy Oszczędności". Każdy członek grupy jest zobowiązany wpłacić do kasy 500 FRW tj.(0, 5 Euro) w ciągu jednego miesiąca. Dzięki temu, może on otrzymać pożyczkę, nawet do  50.000 FRW, w zależności od możliwości jej spłaty.

Taka organizacja wzajemnej pomocy zmienia mentalność tutejszych ludzi, uczy ich odpowiedzialności za swoje życie, a nie uzależnia od otrzymywanej pomocy. 

Rodzice Adopcyjni z Polski, za pośrednictwem biura Maitri, otrzymują, co roku świadectwo szkolne i mają listowny kontakt ze swoim adoptowanym, afrykańskim dzieckiem. Nasi podopieczni, którzy są już w programie pomocy od kilku lat, bardzo często znają po imieniu swego Rodzica Adopcyjnego z Polski. Wzajemna więź, jaka wytwarza się miedzy dzieckiem adopcyjnym a rodzicem, pomaga im niekiedy przezwyciężać problemy i trudności, na jakie są narażone.

Pomoc materialna, która jest darem serca i codzienne wyrzeczenia ofiarodawców, pozostają w pamięci tych dzieci do końca życia. Wdzięczność swoją okazują często w modlitwie.

Galeria: