Ntamugenga

Ntamugenga, to miejscowość położona we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, w Prowincji Północnego Kivu.

Jest to teren bogaty w złoża mineralne, ale nie korzysta z nich miejscowa ludność tylko różne grupy zbrojne. Dla mieszkańców ostatnie 20 lat to czas ciągłej niepewności, przemieszczania się, życia w obozach dla uchodźców.

Ludność zajmuje się głównie uprawą trzciny cukrowej, kukurydzy, fasoli i manioku oraz drobnym handlem. Wiele terenów uprawnych jest pod kontrolą lokalnych bandytów lub rebelii, stąd nie zawsze plony trafiają do właściciela.

Poważnym problemem jest choroba głodowa wśród dzieci i duża zachorowalność na malarię.

Prowincja Północnego Kivu ma najniższy wskaźnik alfabetyzacji w kraju. Pomimo funkcjonujących w Ntamugendze 2 szkół średnich i 4 podstawowych, nadal większość dzieci nie jest objęta żadną edukacją.

Siostry od Aniołów przybyły tu w 1995 r. Zajęły się powstającym ośrodkiem zdrowia, rozpoczęły pracę katechetyczną i duszpasterską. Misja rozrosła się szybko: powstały nowe działy pracy: szpital, ośrodek dożywiania, program „Adopcji Serca” i przedszkole.

Galeria: