Praca duszpasterska w Esseng

W animacji duszpasterskiej parafii Esseng, siostry nasze mają swój ogromny wkład poprzez różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzinami. Zajmują się katechezą sakramentalną dzieci przy parafii (45 dzieci w trzech grupach), natomiast w wioskach katechizują katechiści. Przygotowanie do chrztu św. i pierwszej komunii trwa trzy lata.  

Jedna z sióstr odpowiedzialna jest za dziecięcą  grupę „Cop Monde”, która w każdą niedzielę  po mszy  św. spotyka  się  na krótką, wspólną modlitwę, natomiast w każdej wiosce jest animator, który przygotowuje takie spotkania z dziećmi. W okresie wakacyjnym dzieci z całej parafii przeżywają wspólnie dwudniowe rekolekcje, natomiast zaraz po Bożym Narodzeniu odbywają  diecezjalną pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Nguelemendouka. Z naszej parafii uczestniczy w niej zawsze  ponad 100 dzieci.

Razem z księdzem proboszczem organizujemy dla młodzieży z całej parafii, kwartalne spotkania modlitewne i formacyjne. W niedziele po mszy św., dla młodzieży należącej do grupy „Młodzież Świata”,  mamy wspólne czytanie Pisma św. i dzielenie się Słowem Bożym.

Każdego roku, w miesiącu lutym wyrusza ze wszystkich parafii naszej diecezji pielgrzymka młodych  do Sanktuarium Maryjnego w Nguelemendouka. Siostry również pielgrzymują wspólnie z młodzieżą naszej parafii i służą im wszelką pomocą. 

Galeria: