Spotkanie współpracowników misyjnych Sióstr od Aniołów z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

            W dniach 12 – 13 października br. odbyło się w naszym domu w Konstancinie, spotkanie współpracowników misyjnych Sióstr od Aniołów, w ramach obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przybyło na to spotkanie 35 osób z całej Polski.

            W sobotę pierwszym punktem programu było powitanie przybyłych gości przez sekretarkę misyjną siostrę Katarzynę Mazurek. Następnie Ojciec Piotr Boroń Klaretyn  podzielił się swoją refleksją na temat Listu Apostolskiego Benedykta XV Maximum Illud,   wprowadzając nas w tematykę Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którego hasło brzmi: „Ochrzczeni i Posłani”. 

            Podczas sobotniej i niedzielnej Eucharystii, która sprawowana była w intencji misjonarzy, było wiele akcentów misyjnych. Już sama dekoracja prezentująca kolory wszystkich kontynentów, zwracała myśl ku tym misjonarzom, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce świata.  

Po obiedzie było spotkanie z misjonarką. Siostra Barbara Pustułka podzieliła się swoimi doświadczeniami misyjnymi z pracy w Kamerunie. W ciągu dnia uczestnicy mieli czas na osobistą refleksję, możliwość uczestniczenia w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wspólnym różańcu za misje, odmawianym w rożnych językach.

            Zwieńczeniem dnia sobotniego była wspólna rekreacja, na której misjonarka siostra Barbara odpowiadała na liczne pytania dotyczące jej doświadczeń misyjnych po 30. latach pracy na różnych placówkach w Rwandzie, Kongu i Kamerunie.  Poza tym był też czas na podsumowanie i wspólne wspomnienia z pielgrzymki zorganizowanej w lipcu tego roku przez Sekretariat Misyjny do Alpejskich Sanktuariów Maryjnych , a także planowanej na listopad następnej pielgrzymki do Rwandy – Kibeho. Jest to jedna z form animacji misyjnej oraz zacieśniania więzów ze współpracownikami misyjnymi. Był to wieczór pełen humoru i radości.

            W niedzielę uczestnicy wysłuchali drugiej konferencji Ojca Piotra o objawieniach Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. W trakcie spotkania była możliwość obejrzenia wystawy oraz nabycia pamiątek z terenów misyjnych. Każdy z uczestników otrzymał Biuletyn, wydany przez Sekretariat Misyjny, z racji obchodzonego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Pismo to zawiera historię początków naszych misji oraz prezentuje dzieła, które aktualnie siostry prowadzą. Niektóre misjonarki podzieliły się w nim swoimi świadectwami. Jest również prezentacja wszystkich misjonarek, tych, które obecnie pracują na misjach jak i tych, które z rożnych przyczyn misje opuściły.

              Na zakończenie zastanawiano się nad sposobem przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego oraz nad możliwościami pomocy misjom i naszym zaangażowaniem. Po obiedzie w ogromnej serdeczności i życzliwości żegnali się uczestnicy spotkania jak jedna wielka rodzina, którą łączy wspólny cel: troska o najbiedniejszych. Całe spotkanie było niezwykle interesujące i przebiegało w bardzo radosnej atmosferze.

Sekretarka misyjna

s. Katarzyna Mazurek