"Wakacje z misjami"

W domu Sióstr od Aniołów w Konstancinie, w dniach od 3 do 9 lipca 2023 roku, odbyły się rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych, pod hasłem „Wakacje z Misjami”. Wzięło w nim udział 38. osób z rożnych miast Polski. Podczas tego pobytu dzieci poznawały świat misji, koncentrując się każdego dnia na innym kontynencie. Dzieci miały możliwość poznać specyfikę danego kontynentu, pracę misjonarzy, ludność, klimat czy kulturę.

Przebojem rekolekcji był hymn „Budzimy do misji”, który rozpalał w sercach dzieci ducha misyjnego. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą.  W ciągu dnia miały miejsce tematyczne spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami i dawali świadectwo swego życia wiarą.  Nie zabrakło też zabaw grupowych, gier, konkursów i tańców integracyjnych.

Na początku tych spotkań, dzieci zostały wprowadzone w tematykę rekolekcji. Nazwy poszczególnych kontynentów oznaczały pokoje dzieci, które otrzymały chustki odpowiedniego koloru. Afryka – dzieci otrzymały chusty zielone, Azja - żółte, Ameryka Południowa – czerwone, Oceania – niebieskie, Europa - dla wychowawców i wolontariuszy chusty białe.

Dzień pierwszy - Afryka

Siostra Mirka misjonarka opowiadała o pracy misjonarzy w Kamerunie – przedstawiła sytuację egzystencjalną dzieci na terenie jej misji. Tego samego dnia przybył do nas czarny Kapłan z Rwandy, który studiuje w Polsce. Opowiadał dzieciom o swoim powołaniu, o rodzinie, grał na gitarze i śpiewał w języku polskim i rwandyjskim. Przewodniczył również celebracji Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje. Po południu miały miejsce gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Dzień drugi – Ameryka Środkowa i Południowa

O tym kontynencie i swojej pracy misyjnej mówił pan Maciej, który przez dwa lata pracował, jako misjonarz świecki w Ekwadorze. Była próba nauki języka hiszpańskiego, praca w grupach, gdzie dzieci wypisywały cechy jakie powinien mieć misjonarz, na czym polega jego praca. Po południu dzieci miały możliwość przebywania na powietrzu, uczestnicząc w różnych zabawach plenerowych prowadzonych przez panią Krysię. Wieczorem ksiądz Jerzy  przybliżył dzieciom postać Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku.

Dzień trzeci – Oceania

Ten kontynent przybliżyła nam siostra Itka, która w ciekawy sposób zaintrygowała dzieci do poznawania tego bardzo tajemniczego zespołu wyspiarskiego. Podczas wspólnych zajęć uczyła dzieci rożnych artystycznych robótek ręcznych, tak, że wszystkie dzieci własnoręcznie zrobiły sobie piękne bransoletki. Po południu dzieci miały możliwość zwiedzenia  Muzeum Misyjnego księży pallotynów w Domu Animacji Misyjnej w Konstancinie, gdzie obejrzały eksponaty przewiezione przez misjonarzy z różnych placówek misyjnych na świecie. Było to bardzo ubogacające doświadczenie i poszerzenie horyzontów misyjnych w umysłach małych odkrywców. Wieczorem odbywały się zajęcia muzyczne, nauka tańców i śpiewów rwandyjskich, których uczyła dzieci Ania wolontariuszka z Rwandy.

Dzień czwarty – Wycieczka autokarowa do wioski indiańskiej w Borzychach

Obecność w wiosce indiańskiej przybliżyła dzieciom życie rdzennych Amerykanów, Indian z rożnych plemion.  Można było poznać ich styl życia, jak się ubierali, co jedli, ich kulturę i obyczaje. Poza tym miały miejsce rożne konkursy jak strzelanie z łuku, polowanie na bizona, itp. Dzieci robiły sobie także własną biżuterię indiańską. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Liwie oraz Muzeum – zbrojownię. Wieczorem dzieci uczestniczyły we Mszy św. dziękując Panu Bogu za taki piękny i ubogacający dzień.

Dzień piąty – Azja

Siostra Teresa misjonarka z dalekiej Syberii, opowiadała dzieciom o tej egzotycznej, pełnej śniegu i mrozu krainie, na której pracuje już osiem lat, głosząc Ewangelię ludziom tam zamieszkującym. Dzieci były bardzo zainteresowane tymi opowiadaniami, gdyż teren ten jest bardzo intrygujący i na ogół nieznany. Dzięki temu świadectwu uświadomiły sobie, że Ewangelia o Jezusie dociera nawet do najdalszych zakątków świata.

W drugiej połowie dnia dzieci bawiły się w podchody pod hasłem „Ukryty skarb” – było, wiele niespodzianek, zaangażowania, radości i zawodów. Miały miejsce również zajęcia plastyczne. Każda grupa wykonywała z wykorzystaniem technik „kolażu”, mapę swojego kontynentu. Wieczorem na forum grupy, odbyła się prezentacja wykonanych prac. Okazało się, że dzieci są bardzo twórcze, prace były wykonane bardzo starannie, pomysłowo a co najważniejsze, to bardzo chętnie. Każda grupa chciała wypaść jak najlepiej. W tym dniu gościliśmy także Rwandyjki, które poprowadziły konkursy sprawnościowe i uczyły nas tańca rwandyjskiego.

Ostatni wieczór – podsumowanie

Ostatni wieczór był pełen niespodzianek i podsumowań. Wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursie czystości, wspólne oglądanie filmu, rozmowy, itp.

Dzień szósty – rozesłanie

Był to ostatni dzień tych rekolekcji, dziękczynienie za przeżyty czas. Sprawowana była uroczysta Msza św., na którą przybyli Rodzice dzieci. Podczas Eucharystii dzieci ubrane w stroje w kolorach kontynentów, niosły dary ofiarne na ołtarz.  Były to różnokolorowe świece reprezentujące poszczególne kontynenty, jako symbol naszej modlitwy i troski, by Ewangelia Jezusa docierała wszędzie, na każdy kontynent, do każdego zakątka świata.

Niesiono też kosz kolorowych różańców, tzw. misyjnych, które po poświęceniu zostały rozdane dzieciom, jako narzędzia ewangelizacji. Po Eucharystii miały miejsce podziękowania dla prelegentów, wolontariuszy i wychowawców. Każde dziecko otrzymało dyplom za udział w rekolekcjach, na którym widniał tytuł misjonarza.

Oficjalnym zakończeniem było odśpiewanie Hymnu Misjonarza, jako świadectwa dzieci gotowych świadczyć o Chrystusie w swoim środowisku.

Po uroczystej Liturgii Eucharystycznej wszyscy tzn. dzieci i ich rodzice udali się na poczęstunek w formie tradycyjnego grilla, by się posilić i wyruszyć w drogę powrotną.

 

Siostra Katarzyna Mazurek

Sekretarka Misyjna