Spotkanie opłatkowe 2017

W dniach 7 - 8 stycznia 2017 r. miało miejsce spotkanie opłatkowe Współpracowników Misyjnych Sióstr od Aniołów. Przybyło 50 osób z rożnych stron Polski. Wszystkich jednoczyła ta sama idea wspierania działa misyjnego prowadzonego przez siostry w krajach misyjnych – Rwandzie, Kongo i Kamerunie.

Myślą przewodnią spotkania było hasło tegorocznego programu duszpasterskiego "Idźcie i głoście". Wokół tego hasła skoncentrowany był program, na który składały się między innymi relacje sióstr misjonarek: siostry Ewy Małolepszej z Kamerunu i siostry Barbary Pustułki z Rwandy, ukazujące ich zaangażowanie misyjne, poparte bardzo ciekawą prezentacją medialną; prelekcja Księdza misjonarza Ashenafi z Etiopii, który w niezwykle interesujący sposób ukazał swój kraj rodzinny, jego historię, ludność, zwyczaje itd. To wystąpienie bardzo poszerzyło horyzonty uczestników i przybliżyło następny kraj misyjny.

Centralnym, punktem tego spotkania była Eucharystia, którą sprawowano w intencji Współpracowników misyjnych i ich rodzin. Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo misyjne było dopełnieniem części modlitewnej wspierającej dzieło misyjne Kościoła.

Zwieńczeniem całości była Wieczerza Wigilijna oraz tradycyjne „Jasełka” przedstawione przez Siostry od Aniołów. Wszystko odbyło się w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Uczestnicy spotkania zostali podbudowani i umocnieni w swojej służbie misjom.