Relacja z Jubileuszowej Pielgrzymki do Włoch

Z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia,  
w dniach 8 – 17 października 2016 r. odbyła się pielgrzymka do Włoch,  
dla Współpracowników Misyjnych  i Przyjaciół Kościoła na Wschodzie - Effatha.  

"Pielgrzymowanie jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela….
Wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie
do przemiany serca. Jest to czas odnajdywania własnej tożsamości chrześcijańskiej"
   św. Jan Paweł II  

Nasze pielgrzymowanie, to rekolekcje w drodze, których myślą przewodnią były słowa:
"Bądźcie Miłosierni, jak Ojciec Wasz jest Miłosierny”  Łk 6,36

Każdy dzień rozpoczynał się modlitwą i uwielbieniem Boga za Jego dary, za dar  wspólnoty. Był to czas modlitwy, radości, pogłębiania wiary poprzez nawiedzenie miejsc życia i śmierci pierwszych chrześcijan i wielu świętych. Dotknięcie tych miejsc świętych, okrytych tajemnicą naszej wiary, było też czasem działania łaski Bożej i przemiany naszych serc, a przede wszystkim doświadczeniem ogromnej miłości Boga i Jego działania na przestrzeni wieków.  

Centralnym punktem każdego dnia naszego pielgrzymowania była Eucharystia. Był to czas spotkania z Bogiem i budowania wspólnoty. 

Był to czas spotkań z miejscami ważnymi dla naszej wiary. Odwiedziliśmy ważne miejsca dla katolika i Polaka, związane z historią naszej Ojczyzny.  

Na drodze naszego pielgrzymowania był Kahlenberg - miejsce, z którego król Jan III Sobieski wyruszył na odsiecz Wiedeńską.   

Nasze oczy i serca przeżyły spotkanie z najpiękniejszymi i najważniejszymi świątyniami naszej wiary. Nawiedziliśmy cztery bazyliki: św. Piotra, Santa Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami.  

Przejście przez Święte Drzwi i uzyskanie odpustu zupełnego.   

Zwiedzaliśmy przepiękne zaułki Wiecznego Miasta: katakumby św. Kaliksta,  

Plac Wenecki, Kapitol, panoramę Forum Romanum, Plac Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Koloseum

Starożytny Rzym, Forum Romanum stały się okazją do refleksji nad pięknem sztuki. Tutaj konferencje, pogadanki Ks. Michała o starożytności, były dla nas pogłębieniem wiedzy na temat tej epoki i jej wpływu w rozwój nauki i chrześcijaństwa.   

Ważnym dla nas wydarzeniem był udział w Audiencji Generalnej z Ojcem św.   

Na Placu Św. Piotra w Rzymie    

Modlitwa osobista przy grobie św. Jana Pawła II.   

Wielkim przeżyciem i wzruszeniem był pobyt na Monte Cassino, gdzie Polscy żołnierze walczyli heroicznie i oddali swoje życie w najcięższej bitwie II wojny światowej. Oddaliśmy im cześć poprzez modlitwę, odśpiewanie hymnu narodowego i pieśni "Czerwone Maki na Monte Cassino"   

Zwiedziliśmy klasztor Benedyktynów i nawiedziliśmy grób św. Benedykta i św. Scholastyki.      

Lanciano,  miejsce pierwszego cudu Eucharystycznego  

Manopello - Sanktuarium Volto Santo – Świętego Oblicza.    

Loreto – Sanktuarium z Domkiem Maryi   

Sanktuarium św. Michała Archanioła – Monte Sant Angelo;      

Podążaliśmy śladami życia i śmierci wielu świętych: 
Asyż – bazylika św. Franciszka i M.B. Anielskiej z kaplicą Porcjunkuli i kaplicą śmierci  św. Franciszka.  

Nawiedzenie miejsca życia i śmierci św. Ojca Pio –San Giovanni Rotondo.    

 
Na zakończenie naszego pielgrzymowania była piękna Wenecja.   

Nie brakowało opowieści o tamtejszych zwyczajach, kulturze, podstaw języka włoskiego. Odkrywaliśmy codziennie nowe smaki włoskiej kuchni.  

Był to czas, wspólnego dziękczynienia za otrzymane w tym roku dary miłosierdzia. Czas podziękowań, czas modlitwy osobistej i wspólnej za współpracowników misyjnych i przyjaciół Kościoła na Wschodzie, w ich intencjach osobistych oraz przez nich polecanych. 

Nasze pielgrzymowanie, to także wspólnie spędzony czas we wspaniałej atmosferze. To radość, dobre słowo… każdego dnia, autokarowe biesiadowanie, krótki odpoczynek nad morzem i podziwianie piękna włoskich Alp w jesiennej aurze. 

Bogu niech będą dzięki za wszystko! Dziękuję wszystkim uczestnikom, za cudowną atmosferę jaką wytworzyli w czasie pielgrzymowania i ks. Michałowi – za posługę kapłańską.   

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją modlitwą, ofiarą cierpienia wspierali przygotowania, organizację i przebieg tej pielgrzymki, wypraszając błogosławione owoce naszego pielgrzymowania.   

"Piękno jest kluczem tajemnicy(..) zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości"  św. Jan Paweł II.  

Do spotkania na następnych, pielgrzymich szlakach. 

s. Katarzyna Mazurek CSA