17.07.2016r. – Wrocław. Animacja misyjna w parafii pw. Św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża św.

Na Światowe Dni Młodzieży do Polski przyjechały nasze pierwsze siostry Afrykanki – Beatha Manishimwe z Rwandy i Adeline Ichimpaye z R.D. Konga. W podróży tej towarzyszyła im s. Maria Piątek. Jednym z wielu wydarzeń podczas ich pobytu była tzw. "Niedziela misyjna" we Wrocławiu, w Parafii św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża. Nasze siostry Afrykanki, na każdej mszy św. dawały świadectwo swego powołania. Była to okazja do podziękowania wszystkim dobroczyńcom za duchową i materialną troskę o misje, a także za to, że dzięki ofiarom materialnym wielu ludzi, mogły przyjechać do Polski na spotkanie z Ojcem św. i spotkać się z siostrami ze swojego Zgromadzenia. Było to dla nich wspaniałe doświadczenie polskiej gościnności i życzliwości.