Patronat Misyjny

Pomoz Misjonarzom_0.jpg

 

To podjęcie się opieki duchowej i w miarę możliwości materialnej nad konkretną misjonarką (można wybrać samemu lub zostanie przydzielona przez Sekretariat Misyjny).

Taka osoba, wspomaga misjonarkę znaną z imienia i nazwiska, poprzez codzienną modlitwę lub ofiarowane cierpienie. Oprócz tego, w miarę możliwości, można przeznaczyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie misjonarki.

 

 

 

Aby podjąć się Patronatu Misyjnego, należy wypełnić deklarację, a następnie zostaną przysłane informacje o misjonarce.

 

Każda ofiara finansowa i wytrwała modlitwa są dla naszych sióstr misjonarek wielkim wsparciem i darem serca osób zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. Są to dla nich jakby dwa skrzydła, pozwalające im każdego dnia stawać przy człowieku potrzebującym i nieść mu pomoc.

 

Patronat Misyjny, zawiera w sobie również modlitewną pamięć wdzięczności  misjonarek, za swoich duchowych pomocników.