Spotkanie opłatkowe 2018

W dniach 20 – 21 stycznia 2018r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Współpracowników Misyjnych wspomagających misje Sióstr od Aniołów w Afryce – Rwandzie, Kongo i Kamerunie, pod hasłem „Bądźmy świadkami Ewangelii”. Przybyło na tę Wigilię 60 osób z całej Polski. 

W sobotę pierwszym punktem programu była Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz powitanie przybyłych gości przez sekretarkę Misyjną siostrę Katarzynę Mazurek. Następnie Ojciec Nguonzi Deogratias, Kombonianin z Ugandy, poprowadził pogadankę na temat „Świadek Ewangelii”. Nawiązując do tematyki obecnego roku duszpasterskiego „Bądźmy napełnieni Duchem Świętym”, podzielił się z obecnymi swoim doświadczeniem wiary. Wyrazem dużego zainteresowania osobą Ojca Nguonzi były liczne pytania dotyczące jego rodziny, powołania kapłańskiego czy zwyczajów panujących w jego kraju a nade wszystko sytuacji Kościoła Katolickiego. Ojciec z wrodzoną sobie spontanicznością i radością, niezłą polszczyzną, odpowiadał na niekończące się pytania, co spowodowało, że spotkanie było bardzo interesujące i przebiegało w bardzo radosnej atmosferze.

Podczas Eucharystii, która sprawowana była w intencji wszystkich osób wspomagających misje Sióstr od Aniołów, było wiele akcentów misyjnych. Już sama dekoracja prezentująca kolory wszystkich kontynentów, zwracała myśl ku tym misjonarzom, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce świata. Procesja z darami ofiarnymi odbywała się w duchu jedności z całym Kościołem Powszechnym a przynoszone dary symbolizowały troskę o naszych braci w wierze. Bardzo wymownym darem wśród wielu innych, była pusta miska, która symbolizowała miliony ludzi skazanych na śmierć z głodu, podczas gdy w świecie jest żywności dla wszystkich, czy różaniec misyjny, jako symbol ratunku dla świata.

Zwieńczeniem dnia sobotniego, była Wieczerza Wigilijna z tradycyjnym łamaniem się opłatkiem, barszczem z uszkami, rybą w wielu odsłonach. Po wieczerzy uczestnicy mieli możliwość obejrzeć Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Rwandy oraz wysłuchać życzeń świątecznych i słów podziękowania od sióstr z naszych krajów misyjnych. Było to bardzo wzruszające przeżycie. Wspólnym kolędowaniem zakończyliśmy pierwszy dzień pobytu u „Aniołów”.

W niedzielę zaprezentowano zebranym dwóch świadków wiary bardzo bliskich siostrom. Byli to ks. Wincenty Kluczyński, Założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów oraz siostra Helena Majewska, członkini zgromadzenia, którą Pan Jezus wybrał i przeznaczył, by dokończyła dzieła Faustyny. Postacie te przybliżyła nam, siostra Katarzyna Sałata. Siostra Ewa Małolepsza z Kamerunu, podzieliła się swoimi doświadczeniami misyjnymi po 30. latach pracy na misjach, mówiąc na temat: ”Misjonarze, świadkowie Ewangelii”, kładąc szczególny akcent na pobożność Maryjną tamtejszej ludności.

Po Eucharystii swoim świadectwem wiary podzielili się Darwina i Jacek, bardzo zaangażowani w pomoc misjom i tym najbardziej potrzebującym. Dwa lata temu podróżowali do Ugandy a stamtąd pieszo do Rwandy – Kibeho. Opowiadali o swoich przeżyciach i spotkaniach z tamtymi ludźmi.

Na zakończenie zastanawiano się nad sposobami pomocy misjom i nad naszym zaangażowaniem misyjnym. Po obiedzie w ogromnej serdeczności i radości żegnali się uczestnicy spotkania jak jedna wielka rodzina, którą łączy wspólny cel: troska o najbiedniejszych.