Ośrodek dożywiania w Nyakinama

Ośrodek Dożywiania w Nyakinamie podlega bezpośrednio Ośrodkowi Zdrowia. Kompleks budynków tworzący te ośrodki został wybudowany w 1970 roku, a w 1991r. diecezja powierzyła odpowiedzialność za ośrodki, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów. 

Ośrodek Zdrowia i Dożywiania obejmuje podstawową opieką medyczną 31. 000 mieszkańców, żyjących w 51 wioskach, położonych na wzgórzach.

Celem Ośrodka Dożywiania jest zwalczanie choroby głodowej, która dotyka zwłaszcza dzieci.

Tutejsza ludność utrzymuje się głównie z uprawy fasoli, kukurydzy i bananów. Północna część Rwandy jest rejonem o największym zaludnieniu, na 1 km2 przypada 700 mieszkańców. Małe pola uprawne znajdujące się na wzgórzach, nie są wystarczające, aby utrzymać rodzinę. Często, są to rodziny wielodzietne ( 7-8 dzieci), rozbite przez alkoholizm, migracje w celu poszukiwania środków do życia, często matki same wychowują dzieci.

Niedożywienie dzieci wynika głównie z biedy, niedostatku, braku urozmaiconego i bogatego w witaminy żywienia, braku higieny, przewlekłych chorób, porodów bliźniaczych, a nawet trojaczków. Do problemu niedożywienia dołącza się także praktyka „leczenia” tradycyjnego, która w swych skutkach niestety, ale źle odbija się na zdrowiu zwłaszcza tych najmłodszych.

Ostatnie statystyki z naszego regionu pokazują, że 30% dzieci poniżej 5 roku życia, dotkniętych jest chorobą głodową.

W ośrodku mamy także grupę osób dorosłych z problemami głodu, są wśród nich osoby wyczerpane z powodu różnorodnych chorób jak AIDS, gruźlicy, a przy tym zaniedbane socjalnie, czy samotne. Wg ostatnich statystyk zarażonych wirusem HIV jest 4, 5 % ludności, w tym 3, 2 % kobiet w ciąży. Opiekujemy się również chorymi kobietami i dziećmi, które są w trakcie terapii AIDS.

W 2016 roku pod naszą opieką było 195 dzieci niedożywionych, z czego 95 zostało wyleczonych, a pozostali są nadal pod nasza opieką.

Osoby z chorobą głodową przychodzą do naszego Ośrodka Dożywiania raz w tygodniu. Przebieg choroby kontrolowany jest poprzez pomiar wagi i inne niezbędne badania. Prowadzona jest także szeroko pojęta animacja edukacyjna, w postaci pogadanek na temat zdrowego żywienia, pokazy kulinarne, nauka uprawy warzyw i hodowli zwierząt, w celu wzbogacenia i urozmaicenia posiłków. Chorzy otrzymują na miejscu dwa gorące posiłki; rano napój „igikoma”, na bazie trzech rodzajów mąki zwanej „sosoma” (sorgo, soja, kukurydza z dodatkiem oleju i cukru) i w południe pełnowartościowy posiłek. Natomiast do domu zabierają suchą rację żywieniową na tydzień, składającą się z mąki „sosoma”.

Ośrodek Dożywiania ma swój ogród warzywny, hodowlę królików, kur oraz krów, który jest pomocny w żywieniu dzieci i edukacji kobiet.

Leczenie choroby głodowej jest długotrwałe, wymagające czasami 3-6 miesięcy. Przez cały ten czas chorzy pozostają pod stałą kontrolą personelu ośrodka, który prowadzi też wizyty domowe. Chorzy, którzy wymagają intensywnego leczenia pozostają pod stałą obserwacją medyczną.

Dzięki ludziom dobrej woli z Polski, zaangażowanych w program dożywiania, organizowany przede wszystkim przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata – Maitri, jak również innych ofiarodawców, możemy ratować  dzieci i dorosłych od śmierci głodowej.

Galeria: