Szkoła w Esseng

Na terenie naszej misji znajduje się szkoła podstawowa imienia św. Jana  Bosco, za którą jest odpowiedzialna jedna z naszych sióstr. Jest to system edukacji sześcioletniej. Uczęszcza do niej 245 dzieci, najczęściej z pobliskich wiosek.  

Każda klasa ma swojego wychowawcę, który prowadzi w niej wszystkie zajęcia lekcyjne. Lekcje trwają od godz. 7.30 do godz. 15.00, z dwoma przerwami po 45 minut. Raz w miesiącu, dzieci aktywnie uczestniczą w szkolnej mszy św. Pod okiem opiekunów przygotowują oprawę liturgiczną. W październiku, wspólnie odmawiają różaniec, a w wielkim poście - drogę krzyżową. 

Nad  tym wszystkim czuwa siostra, która troszczy się jednocześnie o całą infrastrukturę; budynki, wyposażenie klas oraz prowadzi regularnie co piątek, spotkania formacyjne dla nauczycieli.

Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, którym jest ciężko pozyskać środki finansowe na opłatę czesnego. Rodzice wysyłają do szkoły najpierw starsze dzieci, natomiast młodsze, w miarę możliwości finansowych, jeżeli takich nie ma, dzieci pozostają w domu bez szans na edukację.

Na początku roku szkolnego przy zapisywaniu dzieci do szkoły, pytamy rodzinę czy wszystkie ich dzieci mają możliwość nauki. Jeżeli są dzieci nie zgłoszone do szkoły, z braku pieniędzy na opłatę, proponujemy takiej rodzinie pomoc, poprzez włączenie ich w program „Adopcji Serca”. Dzięki dobroci serca i ofiarności Rodzin Adopcyjnych z Polski, dzieci z naszej szkoły, poza opłatą czesnego, otrzymują dwa razy w tygodniu gorący kubek mleka i pączki.

Galeria: